Ana Paketler
Stok/Ürün Yönetimi

Bu çözüm ile alım, satım yaptığınız ürün ve hizmetleri ve bağlı olan evrakları sisteme tanıtabilir, listeleyebilir, stok durum, değer ve hareketleri ile ilgili raporları kolayca alabilirsiniz. Ayrıca stoklarınızın Parti-lot, Seri no takibi, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, marka, sektör vb. detaylarda analiz edebilirsiniz. Üstelik stok minimum seviye, sipariş ve hedef seviyelerine bağlı ihtiyaç belirleyebilir ve detaylı analiz yapabilirsiniz.

Hizmet ve Masraf Yönetimi

Bu çözüm ile sınırsız sayıda masraf, gelir merkezi, gelir/gider kalemi tanımlaması ve takibini yapabilirsiniz. Ayrıca hizmet satış sözleşmelerini ve dönemlere yayılan hizmet gelirlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi

Bu çözüm ile satınalma, teklif yönetimi, sipariş ve irsaliye-fatura süreçlerinin tüm aşamalarını eksiksiz yönetebilirsiniz. Satın alma sırasında alınan teklif alternatiflerini karşılaştıran ve analiz sunan Mikro Fly ile en doğru kararı alabilirsiniz. Satın alma şartlarına uygunluk kontrolü özelliği sayesinde yaptığınız anlaşmalar ile sipariş, irsaliye, fatura uyumunu da denetleyebilirsiniz.

Satış ve Müşteri Yönetimi

Bu çözüm ile tekliften siparişe kadar rezervasyon, lojistik detaylı sevkiyat ve faturalama işlemleri yaparak takip edebilirsiniz. Satışlarınızda müşterilerinizin risk limit bilgileri doğrultusunda, onaylı iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca hedef gerçekleştirme, kampanya-promosyon verimlilik ve satış ekibi performans analizleri doğrultusunda gelecek hedeflerinizi en kârlı şekilde belirleyebilirsiniz.

Finans Yönetimi

Tüm finansal süreçlerinizi ve bankalar entegrasyonları ile ödeme ve alacak operasyonlarınızı zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz. Finansal durum, nakit akış, bütçeleme ve raporlama ile işletmenizin geleceğine yönelik karar almanızı sağlayacak finansal analizleri oluşturabilirsiniz. Birden fazla firmanız varsa nakit akışınızı konsolide olarak görebilirsiniz. Ayrıca banka kredileri takibi ile kullanmakta olduğunuz spot, rotatif ve tüketici kredisi modeli sözleşmelerini kayıt altına alabilirsiniz.

Bütçe Yönetimi

Tüm birimleriniz için detaylı (satış, satın alma, masraf vb.) bütçe planlaması yapıp tanımlamanız Mikro Fly ile çok kolay. Üstelik hedeflenen, gerçekleşen bütçe değerlerinin karşılaştırmalarını yaparak en büyük olmak ve en büyük kalmak için için bir adım önde olursunuz.

Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi

Tüm sistem ile entegre çalışan genel muhasebe yönetimi ile muhasebe departmanına yalnızca kontrol görevi düşüyor. Bu çözüm ile defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi rahatça oluşturabilirsiniz. Ayrıca işletmeniz bulunan tüm sabit kıymetlerinizin tanımını yapabilir, zimmet yerlerini belirleyebilir, faydalı ömür tanımlarını, finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirebilir, enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamaları ile ilgili detaylı raporları alabilirsiniz.

Personel Yönetimi

Bu çözüm ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm iş yerlerinin ve her türlü statüdeki personelinizin takibini yapabilirsiniz. Muhasebe bağlantısı, iş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği, çalışanların sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar her detayı kusursuz takip edebilirsiniz. Üstelik e-Bildirgeyi Mikro Fly içinden direkt SGK’nin sistemine gönderebilirsiniz.

Üretim Yönetimi 

Bu çözüm ile ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri kartlarının tanımlanması, malzeme ihtiyaç planlarının oluşturulması, üretim ve fason hareketleri ve akabinde oluşan standart maliyetlerin değerlendirilmesini ve takibini yapabilirsiniz.

Dış Ticaret Yönetimi

Bu çözüm ile ithalat ve ihracat yönetimi ile ilgili tüm süreçlerinizi rahatlıkla takip edebilirsiniz. İthalat maliyetlerinin dağıtım kriterlerine göre ürün üzerine dağıtımını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İhracat yönetimi ile de packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşe şahadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, form A tanımlamalarınızı takip edebilir, her türlü ihracat işleminizin detaylı raporlarınızı alabilirsiniz.

Karar Destek ve Analiz 

Karar Destek Sistemi ile hızlı ve zengin raporlar üretebilirsiniz. Verilerinizi istediğiniz detayda inceleme imkânına sahip olur ve var olan veri küplerini kullanabilirsiniz ya da kendi küplerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz.