İşletme Yönetimi Çözümleri

Mikro Jump’ın İşletme Yönetimi Çözümleri ile, artan personel ihtiyacınızı en etkin şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca muhasebenizi kendi bünyenizde barındırabilir, işletme verilerinize dayalı kararlar alabilir, üretim, ithalat ve ihracat yapabilirsiniz.

Personel Yönetimi

Personel yönetimi ile çalışanlarınızı sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar her detayda kusursuz takip edebilirsiniz. Üstelik e-Bildirge’yi Mikro Jump içinden direkt SGK’nin sistemine gönderebilirsiniz.

Dış Ticaret Yönetimi 

Mikro Jump dış ticaret yönetimi sayesinde ithalat ve ihracat ile ilgili tüm süreçlerinizi zahmetsizce takip edebilirsiniz. İthalat maliyetlerinizi dağıtım kriterlerini belirleyerek ürünlerinize dağıtabilirsiniz. İhracat işlemlerinizi packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşe şahadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, form A belgelerini de içerecek şekilde etkin yönetebilirsiniz.

Temel Üretim Yönetimi

Mikro Jump ile üretiminizin her safhasını zahmetsizce planlayabilir ve takip edebilirsiniz. Bu çözüm ile ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri tanımlayabilir, malzeme ihtiyaç planlarını oluşturabilirsiniz. Üretim ve fason hareketleri ve akabinde oluşan standart maliyetleri değerlendirerek doğru fiyatlandırma yapabilirsiniz.

Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi 

Mikro Jump’ta tüm sistem ile entegre çalışan genel muhasebe yönetimi ile muhasebe departmanına yalnızca kontrol görevi düşüyor. Mikro Jump’ta defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi zahmetsizce oluşturabilirsiniz. Ayrıca işletmenizde bulunan tüm sabit kıymetlerinizi kayıt altına alıp zimmet yerlerini belirleyebilir, faydalı ömür tanımlarını, finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirebilir, enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamaları ile ilgili detaylı raporları da alabilirsiniz.

Karar Destek ve Analiz

Karar Destek Sistemi ile hızlı ve zengin raporlar üretebilirsiniz. Verilerinizi istediğiniz detayda inceleyip söz konusu veriler ışığında kararlar alırsınız. Üstelik kendi veri küplerinizi de kolaylıkla oluşturabilirsiniz.