e-Bordro

e-Bordro ile tüm personelin bordrosunu hazırlayıp imzalatmaya gerek kalmadan tek tuş ile KEP yoluyla göndererek, zaman ve ıslak imza operasyon yükünün tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. My e-Bordro ile Mikro kullanıcıları program içinden sistemi kullanabilirler.

My e-Bordro

My e-Bordro, işletmelerin bordro gönderimini ve personel yönetimini kolaylaştırıyor. Mikro programınızdan bordro hazırlayıp tek tuş ile tüm personelinize KEP üzerinden e-Bordro göndererek, hukuk kanunları çerçevesinde işletmenizi güvence altına alın.

My e-Bordro Avantajları:

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ıslak imza operasyonunu ortadan kaldırarak yüzde 100 kanuni geçerlilik sağlar.

  • İnsan Kaynakları ve Personel süreçlerinizde hız ve etkinlik sağlar.

  • Zaman, kağıt, para tasarrufu sağlar.

  • Hem masaüstü hem bulut iş çözümleri ile tam entegre olarak çalışır.

  • Yasal olarak 20 yıl süreyle saklanan e-Bordro log’ları tüm mahkemelerde delil niteliği taşır.

My e-Bordro Portalı

My e-Bordro Portal kullanıcıları, personel uygulamaları aracılığı ile dışarı aktardıkları bordroları My e-Bordro Portalına içe aktarım metodunu kullanarak en kolay ve hızlı bir şekilde bordro gönderimini sağlayabilir.

Yasal Zorunluluk

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. Maddesi’ne göre işveren tarafından ibraz edilen aylık ücret pusulasında sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Personel Ücret Pusulalarının da personele ıslak imza ile imzalatılması zorunludur. My e-Bordro ile ücret pusulalarının gönderimi KEP ile sağlandığı için işletmeler bu yasal zorunluluğu da yerine getirmiş olur.